Allt fler vårdnadstvister blir långa processer där föräldrar smutskastar varandra och sätter sig på tvären. Detta kommer av att en av föräldrarna kan åberopa att den andra föräldern har samarbetsproblem. Ofta glöms barnen bort medan föräldrarna bråkar och alla mår dåligt. En vårdnadstvist avgörs bäst med samtal och terapi för att lösa alla knutar istället för en hård och brutal domstolsprocess.

En vårdnadstvist är en konflikt mellan separerade föräldrar och handlar om vem barnen ska bo hos, vem som ska ha vårdnaden eller om båda ska ha gemensam vårdnad, hur mycket barnen ska träffa den förälder de inte bor hos och dylikt. Tanken är att den förälder som är bäst lämpad för att tillgodose barnens behov ska ha hand om dem. Ibland kan det behövas juridisk hjälp för att lösa konflikter eller för att gå till domstol med ärendet. Juridisk rådgivning kan i många fall vara gratis, läs mer om vårdnadstvister här för att veta hur du kan gå tillväga om du skulle hamna i en sådan situation.

Vem får vårdnaden?

Ofta talas det om att det är mamman som mer eller mindre automatiskt får vårdnaden om det skulle uppstå en konflikt. Det stämmer inte. Det finns fall där vårdnaden har gått till pappan trots att han är dömd för misshandel av barnen berättar Aftonbladet i en artikel. Det är ett barns rättighet att ha tillgång till båda sina föräldrar, så att en av vårdnadshavarna motsätter sig det kan straffa sig och ena föräldern förlorar barnen totalt istället, även om det också känns fel mot barnet.

Barnens bästa glöms bort i bråket

Ibland händer det att barnen glöms bort under en pågående vårdnadstvist menar Expressen och skriver om föräldrar som bråkar och saboterar för varandra. Det kan handla om att sätta sig på tvären och vägra samarbeta eller dra in barnen för att försöka avstyra en skilsmässa den ena parten inte vill genomföra.

I tidningen Metro berättas om en homosexuell kvinna som med sin registrerade partner utförde insemination utomlands och skaffade barn. Partnern blev gravid och senare löstes partnerskapet upp och vårdnadstvisten började. Eftersom kvinnan inte hade adopterat barnet fick hon heller ingen rätt till att vara förälder trots att barnet hade vuxit upp med båda kvinnorna. Det gäller alltså att ha ordentlig ordning på alla papper kring gemensamma barn vare sig du är gift eller sambo.

Stäng meny