Ditt barn kanske är litet ännu men innan du vet ordet av det så har de tagit studenten och flyttar hemifrån. Genom att spara inför ditt barns framtid kan du ge han, hon eller hen en trygg start i livet. Oftast räcker det med att spara ett mindre belopp i månaden, som på sikt kan växa fram till att barnet är myndigt.

 

Genom att öppna ett investeringssparkonto kan du spara i fonder, aktier med mera. Detta är ett sparande som inte är bundet, vilket gör att du när du vill och så ofta du vill kan sälja innehav. En annan fördel är även att det är en avgiftsfri sparform. Dessutom behöver du inte deklarera eventuella vinster eller förluster, utan betalar en årlig skatt på värdet av dina tillgångar.

 

Du kan antingen öppna ett sparkonto i ditt namn eller i ditt barns namn. Oavsett vad du väljer finns en viss skillnad. Öppnar du kontot i ditt namn bestämmer du över pengarna samt när ditt barn får tillgång till det. Ett testamente kan behövas så att pengarna inte riskerar gå till någon annan vid en oväntad bortgång. Öppnar du däremot i ditt barns namn är din och andras tillgång till pengarna högst begränsad. 

Varför är det viktigt att spara för ditt barn?

Det är alltid viktigt med ett sparande, särskilt inför framtiden till ditt barns bostad så att de har ett startkapital i livet. Bostadsmarknaden, till exempel, blir allt hårdare och det är särskilt svårt att få tag i ett eget boende i de större städerna. Ett startkapital ger ditt barn en tryggare framtid.

Olika typer av sparande

Förutom investeringssparkonto finns bland annat dessa sparformer:

 

  • Sparkonto – Med ett sparkonto kan du spara på lång eller kort sikt. Vissa sparkonton tillåter att du fritt kan ta ut pengar från det, medan andra har begränsningar.
  • Värdepapper – Detta beskrivs som en ägarandel i ett företag och är ett samlingsbegrepp för fondandelar, aktier, obligationer och vidare.
  • Fonder – En samling värdepapper som exempelvis aktier, med olika risknivåer. I vissa fall kan du få bra avkastning, i andra fall kan du förlora hela/delar av ditt kapital.
  • Kapitalförsäkringar – Med kapitalförsäkring sparar du i en försäkring hos ett försäkringsbolag, i vilket du kan köpa aktier och fonder eller låta försäkringsbolaget sköta förvaltning och vidare.
Stäng meny