En vacker rabatt är en fröjd för hjärta och själ. Välj växter som du tycker om och skapa ett blommande konstverk i din trädgård som du kan njuta av från tidig vår till sen höst.

För att rabatten ska komma till sin rätt är det viktigt att rama in den med ena snygg rabattkant som skapar en tydlig avgränsning mot gräsmattan eller grusgången bredvid. Kanten runt rabatten fungerar på samma sätt som en tavelram och lyfter fram rabattens skönhet. Det är inte bara av estetiska skäl en rabattkant är viktig utan den har även viktiga praktiska funktioner. Exempelvis växer gärna gräsmattan in i rabatten och skapar mycket jobb med rensning. Om du har en grusgång bredvid utan en skyddande rabattkant kommer gruset att leta sig in i rabatten och jorden i rabatten att hamna i gruset.

Välja placering av rabatten

För att skapa en vacker rabatt som inte kräver alltför mycket skötsel gäller det att välja läget på rabatten med omsorg. Undvik kalla och blåsiga områden. Det går att anlägga en rabatt i norrläge men utbudet av plantor som klarar ett sådant läge är begränsat. Den optimala platsen ligger i lä och har många soltimmar per dag. Det är sällan jorden är tillräckligt bra utan den måste nästan alltid bearbetas. Tillför mullrik jord och berika jorden med stallgödsel från t.ex. hästar eller kor. Vid plantering är det viktigt att vattna ordentligt tills jorden är genomblöt. Tänk på att det tar minst ett år innan växterna har hunnit rota sig ordentligt. Därför behöver de vattnas oftare än när de är väletablerade.´

Välja växter till rabatten

Om du vill ha en rabatt med blommor som återkommer år från år ska du välja växter som är perenna. Kom ihåg att inte plantera för tätt eftersom de små plantorna kommer att växa sig stora på bara några år. För att få en rabatt som blommar från tidig vår till sen höst är det viktigt att variera växterna. Tidiga vårblommande lökar är snödroppar och påskliljor. I maj och tidig juni kommer gulltörel, löjtnantshjärta och allium. Under de heta sommarmånaderna blommar rosor och mängder av andra perenner. Aster är en fin växt som blommar senare under sensommar och höst. Blomningstiderna varierar beroende på var du bor i Sverige. I norra Sverige är blomningssäsongen kortare men tack vare de ljusa nätterna växer det så det knakar under några intensiva månader.

Skötsel av rabatten

Med rätt rätt val av jord och växter ger du din rabatt goda förutsättningar att klara sig bra. Genom att rensa rabatten från ogräs på våren minskar arbetet med ogräsrensning senare. När plantorna börjar växa till sig brukar de delvis konkurrera ut ogräset. En täckduk runt plantorna täcker effektivt ogräset om du helt vill slippa rensningen. Lägg täckbark på duken för att det ska se prydligt och fint ut. En annan metod att minska ogräset är täckodling. Gräsklipp i ett tjockt lager som fylls på regelbundet under säsongen täcker både ogräs samtidigt som det ger gödsel till rabattens växter. Kom också ihåg att vattna regelbundet. Är sommaren varm och torr kan rabatten behöva vattnas flera gånger i veckan.

Stäng meny