Alla föräldrar får förr eller senare ta ”döden”-snacket. Kanske var det någon i släkten som dog, eller en idé om döden som barnet fått med sig från förskolan. De flesta psykologer är överens om att det är bra att börja prata om döden tidigt med sina barn.

https://fjallmansbegravning.se/ kommer ständigt människor som har förlorat någon anhörig, och det är många som undrar just hur man ska ta upp saken med sina barn. De flesta barnspsykologer är överens om att det är bra att behandla ”döden” tidigt i livet. Ett bra sätt att integrera döden i samtalet under vardagarna är genom att läsa litteratur som på något sätt snuddar vid döden. Många drar sig för att prata om detta betyngande ämne: tänk om jag gör mer skada än nytta?

Många väljer olika sätt att prata om döden, men naturliga sätt brukar vara:

  • Genom barnlitteraturen
  • Att någon känd person har dött som det pratas om på TV
  • En påkörd fågel eller liknande som väcker frågor hos barnet

Barn behöver prata om döden

Döden, döden, döden. Ett bevingat citat från en av våra viktigaste och mest framstående svenska barnboksförfattare Astrid Lindgren. Man behöver inte överdriva sina samtal om döden eller göra dem ödesmättade. Många barn utforskar världen med hjälp av lek, och något så vanligt som att man ser en mask ligga död på marken kan vara en inkörsport till att prata om döden med sina barn. Man behöver inte dra på stortrumman och diskutera döden ur ett människoperspektiv, men att döden förekommer bland alla levande varelser är bra att känna till för ett barn.

Vad händer efter döden? Många barn ställer sig den frågan. En del pratar om att man hamnar i himlen, andra fantiserar om hur man återföds. Det viktiga är inte att ge ett realistiskt svar, utan låta barnet själv kunna grubbla över döden utan att den behöver vara ensam i sina funderingar. Många föräldrar känner inte heller till att barnen diskuterar döden mycket med sina kompisar. För den som arbetar med döden, på begravningsbyrå eller krematorie, har döden en mer naturlig del i livet och kanske får man också en annan syn på livet. För visst är kanske ändå målet slutgiltigt att vi ska lära oss uppskatta livet, och inte frukta döden.

Stäng meny